Telefon: 601 513 015 ♦ e-mail: szkolenia@alti-paralotnie.pl

RODO

Ochrona Danych Osobowych 

Witamy nastronie internetowejfirmy ALTI Tamara Dudek. Niezwykle poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za którą jest odpowiedzialna firma ALTI Tamara Dudek.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osóbnieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator Danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest: 

 • ALTI Tamara Dudek

 • tel. 601 513 015

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,art. 15 RODO,

 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;art.16 RODO,

 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,

 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych 
  (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,

 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane 
  są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 • Dane osobowe kontrahentów 

Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach naszej firmy,przetwarzamy celem realizacji umowy. Dane te przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane przechowujemy przez okres pięciu lat.

 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Korespondencja

Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel. ALTI Tamara Dudekprzechowuje te dane przezrok.

 • Prowadzenie statystyk

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. Dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 • Marketing

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane te przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

 • Udział w konkursach

Zbieramy Państwa dane niezbędne do przeprowadzenia konkursu w postaci:imienia, nazwiska 
numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu @. Udział w konkursie oraz związane z tym zbieranie danych jest oczywiście dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO. Państwa dane zostają usunięte po pięciu latach

Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w niniejszym Regulaminie. 

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) 
w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NiniejszyRegulamin obowiązuje od dnia 16.07.2018do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

FACEBOOK

O NAS

alti logo

Szkoła Paralotniowa „ALTI” powstała w 1994 roku w Międzybrodziu Żywieckim. Teren ten jest znanym od czasów międzywojennych szybowiskiem, gdzie piloci z całego kraju i z zagranicy przyjeżdżali, aby doskonalić swoje umiejętności w lotach górskich. Znakomite warunki do uprawiania sportów szybowcowych, lotniarstwa i paralotniarstwa oraz usytuowanie na zboczach góry Żar (761 m n.p.m.) nad Jeziorem Żywieckm i Międzybrodzkim zapewniają  niezapomniane wrażenia.

KONTAKT

ALTI Spółka Cywilna T.Dudek i W.Dudek
ul. Isepnicka 29
34-312 Międzybrodzie Żywieckie
Konto
ING Bank Śląski

43 1050 1070 1000 0092 6484 4243
kod BIC Swift dla przelewów z zagranicy: INGBPLPW


Telefony

601 513 015 zgłoszenia, informacje


33 866 10 38 
Hotel Niagara


E-mail

szkolenia@alti-paralotnie.pl
sklep@alti-paralotnie.pl