Dokumenty

Dokumenty do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji

Aktualne na rok 2024 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących dokumentów:

WNIOSEK – do wydrukowania

Do wniosku trzeba dołączyć:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP (wypełnia instruktor wydający Świadectwo Etap II – niezbędne do podejścia do egzaminu)
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

Opłaty za pierwsze uprawnienie (PP, PPG  – pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji)

 • Opłata za egzamin teoretyczny – 82 zł (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP)
 • Opłata za egzamin praktyczny – 66 zł (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP)
 • Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji – 66 zł (imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP)

  

UWAGA:
Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy! Wszystkie wpłaty mogą zostać zrobione jednym przelewem, z dokładnym opisem 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów:

 • Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np. Finansowa Chata
 • Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni).

 

OPŁATY ZA INNE EGZAMINY:

  • Opłata za egzamin teoretyczny na kolejne uprawnienie wpisywane do posiadanego świadectwa kwalifikacji (PPG, PPGG lub TANDEM) – 232 zł (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na uprawnienie …..)
  • Opłata za egzamin praktyczny na kolejne uprawnienie wpisywane do posiadanego świadectwa kwalifikacji (PPG, PPGG lub TANDEM) – 155 zł (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na uprawnienie …..)
  • Opłata za wpisanie nowego uprawnienia do posiadanego świadectwa kwalifikacji – 62 zł   (imię i nazwisko/wpis uprawnienia …… do ŚK PGP)

   

  kurs na paralognie zywiec 1