Dokumenty

Dokumenty do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących dokumentów:

WNIOSEK – do wydrukowania

Do wniosku trzeba dołączyć:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP (wypełnia instruktor wydający Świadectwo Etap II – niezbędne do podejścia do egzaminu)
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

Opłaty za pierwsze uprawnienie (PP, PPG  – pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji)

  • Opłata za egzamin teoretyczny – 73 zł (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP)
  • Opłata za egzamin praktyczny – 59 zł (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP)
  • Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji – 59 zł (imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP)

  

UWAGA:
Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy! Wszystkie wpłaty mogą zostać zrobione jednym przelewem, z dokładnym opisem

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów:

  • Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np. Finansowa Chata
  • Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni).